Βαθμολογούμε όλες τις μεταγραφές των Big-5 (part1)

Η ομάδα του TransferGeeks βαθμολογεί κάθε μεταγραφική κίνηση των πέντε μεγάλων ομάδων για τον μήνα Ιανουάριο. Πριν ξεκινήσουμε πρέπει να τονιστεί ότι οι μεταγραφές περισσότερο βαθμολογούνται βάσει της λογικής τους και πολύ λιγότερο βάσει των όσων έχουμε δει, καθώς το δείγμα γραφής είναι πολύ μικρό. Τιμοτέους Πούχατς – 8 Η κίνηση της απόκτησης του Πολωνού … Continue reading Βαθμολογούμε όλες τις μεταγραφές των Big-5 (part1)